ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

31 ก.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

-----------------------------------------
กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณีส่งทางไปรษณีย์) 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
-----------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
ติดตามรหัสนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
สัญญายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
0.00 B
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี