ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 1/1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

01 ธ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด้านวิชาการดีเด่น
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์เเละนวัตกรรม
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด้านผู้นำ
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด้านกีฬา
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี