กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561

13 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

1. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/EfS7Yh

2. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) (รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/Pk9mxV
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี