ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษา : รอบที่ 1/1 โครงการมจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

25 ธ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

**กรุณาติดต่อที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-4709014 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุน มจธ.ราชบุรี
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี