ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 2 โครงการ มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT)

03 เม.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบที่ 2 โครงการ มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - วันที่ 19 เมษายน 2561
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เกณฑ์การรับสมัคร : (ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง)
คะเเนน GAT/PAT นร.ไม่ต้องกรอกคะเเนน มหาวิทยาลัยฯจะดึงจากฐานข้อมูลหลังจากปิดระบบรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร *ส่งภายใน 5 วันหลังจากการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครค่าย RC Camp (เอกสารหมายเลข 1) (ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง)
2. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
3. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน

กรุณาส่งใบสมัคร
RC Camp พร้อมเอกสารแนบ มาที่ 
งานรับนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

**นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาต้องยกเลิกใบสมัครเดิมจึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**
**กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการรับสมัคร มจธ.ราชบุรี (ประเภทใช้คะเเนน GATPAT)
0.00 B
เกณฑ์การรับสมัคร มจธ.ราชบุรี (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT)
0.00 B
เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัคร RC CAMP
0.00 B
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
0.00 B
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี