ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 3

18 พ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลค่ายรอบ-GAT-PAT มจธ.ราชบุรี (3)
103.32 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี