ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 2

02 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลค่ายรอบ gatpat -2
62.19 kB
เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้าร่วม Residential College Camp 2560
269.88 kB
เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ในการเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วม RC Camp
95.23 kB
เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองในการเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วม RC Camp
66.24 kB
กำหนดการรับนศ
50.27 kB
เกณฑ์การรับนศ
54.17 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี