ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย : รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

26 ธ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการเข้าค่าย :
วันศุกร์ที่ 11 - วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
(ณ มจธ.ราชบุรี)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Rc Camp
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี