ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 3

11 เม.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัครในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร *ส่งภายใน 5 วันหลังจากการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครค่าย RC Camp (เอกสารหมายเลข 1,2,3) (ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง)

2. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)

3. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

กรุณาส่งใบสมัคร RC Camp  พร้อมเอกสารแนบ มาที่

งานรับนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

regis-botton

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหมายเลข-1-ใบสมัครเข้าร่วม-Residential-College-Camp-2560
84.06 kB
เอกสารหมายเลข-2-แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
41.67 kB
เอกสารหมายเลข-3-แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง
26.05 kB
เกณฑ์การรับสมัคร
71.01 kB
กำหนดการรับสมัคร
52.70 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี