ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ (สำหรับผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว) : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 3

15 พ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ (สำหรับผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว)  : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 3


วันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 

เริ่มเวลา 10.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 มจธ.บางมด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์ มจธ.ราชบุรี
83.17 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี