ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร รอบที่ 2) ลำดับสำรอง : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

21 เม.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศรายชื่อให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (300 บาท)
แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ 
ระหว่าง วันที่ 21-23 เมษายน 2560 
(หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
 

 

**สำหรับผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อเเละสถานที่สอบคัดเลือกใน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

วิธีการค้นหาโดยใช้คอมพิวเตอร์
**วิธีการค้นหาชื่อ กด Ctrl+F เเละพิมพ์ชื่อ/นามสกุล หรือ พิมพ์เลขที่ใบสมัคร **

วิธีการค้นหาโดยใช้สมาร์ทโฟน
**เลือกประกาศคณะที่ต้องการ กดปุ่ม Download จากนั้นกด ค้นหา หรือ เลื่อนดูรายชื่อตามสาขาวิชา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร(ลำดับสำรอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
589.80 kB
ช่องทางชำระเงิน
727.83 kB
ลิ้งค์พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี