ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

15 มี.ค. 2560 | โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศรายชื่อให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (300 บาท)
แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ 
ระหว่าง วันที่ 15-19 มีนาคม 2560 
(หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
 


สอบข้อเขียนวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
กำหนดการ เเละสถานที่สอบ : https://goo.gl/i3lCok

หลังจากสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 พร้อมกำหนดการเเละสถานที่สอ
บ ที่ admission.kmutt.ac.th 


เอกสารการสมัคร(กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชา มีเดียอาตส์
119.03 kB
สาขาวิชา มีเดียอาตส์ (เพิ่มเติม)
56.53 kB
สาขาวิชา มีเดียทางการเเพทย์เเละวิทยาศาสตร์
84.30 kB
ลิ้งค์เข้าสู่พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
 
ช่องทางชำระเงิน
727.83 kB
เกณฑ์-gatpat-โครงการร่วม 60
354.29 kB
กำหนดการรับสมัคร
69.84 kB
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
120.47 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี