ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) (เฉพาะผู้ชำระค่าสมัครเเล้ว) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562

04 ม.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

** กำหนดการ เวลา เเละสถานที่สอบ(รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : https://goo.gl/GmfrMz

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ เวลาเเละสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 - ด้านวิชาการดีเด่น
0.00 B
กำหนดการ เวลาเเละสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 - ด้านศิลปวัฒนธรรม
0.00 B
กำหนดการ เวลาเเละสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 - ด้านผู้นำ
0.00 B
กำหนดการ เวลาเเละสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 - ด้านความคิดสร้างสรรค์เเละนวัตกรรม
0.00 B
กำหนดการ เวลาเเละสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 - ด้านกีฬา
0.00 B
กำหนดการเเละเวลาสถานที่สอบ - รวมทุกด้าน
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี