ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562 

08 มิ.ย. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562 
ภาควิชาจะพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ผ่านเว็บไซต์ของคณะ/ภาควิชา หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้
กำหนดการขึ้นอยู่กับคณะ/ภาควิชา  สอบถามเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/rs8t3E

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี