ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561

11 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการเเละขั้นตอนการชำระค่าเรียน
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี