ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

**พิมพ์ใบชำระค่าเรียน 1,700 บาท**
ตั้งเเต่วันที่ 28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562

งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
โทร.02470-8715, 8716