ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศสำหรับนศ.ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

25 มิ.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศสำหรับนศ.ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/znNz6c
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำชี้แจงและประกาศกลุ่มเรียน-EPP-2561-ครั้งที่1
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี