ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี 2560 ที่ขาดสอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เพื่อทำการทดสอบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

13 ก.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี 2560
ที่ขาดสอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
**เพื่อทำการทดสอบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/bTwENp

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี