ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษา : รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561

14 พ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อมีสิทธิ์ทำสัญญารับทุน
0.00 B
สัญญารับทุนการศึกษา residential college ปี 61
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี