ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษา : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

05 ก.พ. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี