ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ) : รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

05 ก.พ. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ)
รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

1.โครงการ 2B-KMUTT 
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/8yZNSu

2.โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/YaNUxF


3.
โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/DcZSW1

4.
โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/dV8V4h

5.โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/UCr1Z3

6.โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/hYTz7K

7.โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/pSFvSw

8.โครงการ Active Recruitment
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/XdDHKa

9.โครงการ Active Recruitment ค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร (ความร่วมมือ มจธ. - ปตท.) 
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/Wss3Uv

10.โครงการ Active Recruitment (โครงการค่าย R-CHECK)
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/hQATTT

11.โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/Vw4MMA

12.โครงการ Active Recruitment (จากโครงการ I am SCI)
ดูรายชื่อที่ : https://goo.gl/PHKHhP

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี