กำหนดการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์ : การยืนยันเลือกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560

08 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, หน่วยงานอื่นๆ

นร.นำรหัสที่ทางมหาวิทยาลัยฯเเจ้งไปยืนยันเลือก มจธ. **ภายในวันอังคารที่ 25 - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560**

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.aupt.or.th

สำนักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และE-Mail (รหัสจะส่งให้เฉพาะผู้ที่ได้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น)
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรหัสยืนยันได้ที่ : https://goo.gl/RMGHxg

**หากนร.ในรายชื่อตามประกาศยังไม่ได้รับรหัสให้ติดต่อสำนักงานคัดเลือกฯ ด่วนที่สุดค่ะ **

Image_2d335f0.jpg
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี