ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ปีการศึกษา 2560

18 เม.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ สำนักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์**ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 (เนื่องจากวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชย)**(รหัสจะส่งให้เฉพาะผู้ที่ได้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น) 


นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ สอท. **ภายในวันอังคารที่ 25 - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 **ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.aupt.or.th

**หากนักเรียนไม่ได้รับรหัสผ่านทาง SMS หรือ E-Mail ให้ติดต่อ สำนักงานคัดเลือกฯ ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ด่วนที่สุด**

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
103.01 kB
รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
915.64 kB
รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
793.15 kB
รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
345.71 kB
ปฏิทินกำหนดการ Clearing 60
70.62 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี