ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ลำดับสำรอง)(ผู้ที่ยืนยันเคลียริงเฮาส์ผ่านระบบ สอท.) :โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ปีการศึกษา 2560

18 พ.ค. 2560 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
-มหาวิทยาลัยฯไม่เรียกลำดับสำรอง-
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี