ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2560 รอบเดือนมิถุนายน 2560

29 มิ.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

แล้วนำไปชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ

หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันที่ 15- 30  มิถุนายน 2560

ส่งใบเสร็จรับเงินและเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ: ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการติดต่อให้สมัครเข้าระบบและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ
178.47 kB
คณะวิศวกรรมศาสตร์
127.45 kB
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
253.46 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี