ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 Admission ปี 2561

04 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 Admission ปี 2561

ตรวจสอบข้อมูลที่ : https://app.cupt.net/tcas/round4.php

หมายเหตุ **นร.ที่มีรายชื่อตามประกาศ ต้องมาสอบ/ตรวจร่างกายตามกำหนดการ**

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี