กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเเต่ละรอบ ปีการศึกษา 2561

01 มิ.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, หน่วยงานอื่นๆ
Untitled-2-03-03.png
โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

     
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี