ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

13 มิ.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน 

กิจกรรมนศ. ระดับปริญญาตรี ปี 2561 : https://goo.gl/eUajvb

หมายเหตุ : 
1.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มจธ. ติดต่อ 02-470-8461
2.ผู้มีสิทธิ์เข้
าศึกษา มจธ.ราชบุรี ทำสัญญารับทุนการศึกษาฯ ตามลิ้ง https://goo.gl/Rrgozd เเละส่งมาที่ 
งานรับนักศึกษา
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เพิ่มเติม 024709014

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
สัญญารับทุนการศึกษาฯ มจธ.ราชบุรี
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี