ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561

04 ต.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561

เอกสารที่นำมาในวันสอบ : แฟ้มสะสมผลงาน

**ผู้ที่มีรายชื่อไม่ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร
กรณีมีสิทธิ์เข้าศึกษา จะเเจ้งกำหนดการเเละขั้นตอนการกรอกใบสมัครอีกครั้ง
**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
0.00 B
รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ฯ (SOAD)
0.00 B
รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี