ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 15 - Step 2

01 ส.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ปฏิทินโครงการ.png
>>Download ปฏิทินโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 15
เอกสารประกอบการสมัคร.png
>>Download ใบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
>>Download ใบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง
>>Download เอกสารแนบเพิ่มเติม
 
รับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2560
 
>>Click เข้าสู่ระบบรับสมัคร 2B-KMUTT รุ่นที่ 15<<

สำหรับผู้สมัครที่มีรหัสสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

member-room.png
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทาง 2B-KMUTT Member Room ผู้สมัครสามารถ Login โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและ Password ที่ได้รับหลังจากกรอกใบสมัคร

ที่อยู่.png
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี