ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 16 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17

06 ส.ค. 2562 |
>>ตรวจสอบรายชื่อที่นี่


-----------------------------

นักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 17 ให้สมัครในระบบรับสมัครภายใน วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
>>Download ใบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิจัย
>>Click ดูรายละเอียดการรับสมัคร

>>Click เข้าสู่ระบบรับสมัคร 2B-KMUTT รุ่นที่ 17<<

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี