ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 15 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 16

16 ส.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, หน่วยงานอื่นๆ
>>ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
-----------------------------
นักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 16 ให้สมัครในระบบรับสมัครภายใน วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
>>Download ใบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิจัย
>>Click ดูรายละเอียดการรับสมัคร

>>Click เข้าสู่ระบบรับสมัคร 2B-KMUTT รุ่นที่ 16<<
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี