ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 14 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 15

03 ส.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 14 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 15
และ Download ใบแสดงความจำนงเลือกคณะ/ภาควิชา ได้ตามลิงก์ด้านล่าง

 >>ตรวจสอบรายชื่อ
เอกสารประกอบการสมัคร.png

>>Download ใบเลือกภาควิชา

>>Download ใบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
>>Download ใบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง
>>Download เอกสารแนบเพิ่มเติม
 
 
 
-----------------------------
นักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 15
กรุณาสมัครในระบบรับสมัคร
ภายใน 
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
>>Click เข้าสู่ระบบรับสมัคร 2B-KMUTT รุ่นที่ 15

ส่งเอกสารการสมัครพร้อมใบเลือกภาควิชา ด้านหน้าใบสมัครโปรดระบุ
"นักเรียนรุ่นที่ 14 ต่อรุ่นที่ 15" มาที่


ที่อยู่.png


ปฏิทินโครงการ.png
>>Download ปฏิทินโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 15
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี